Kontakte te ndryshme

Numrat e Tel:

  • Numri nderkombetar i aksesimit (00),
  • Merrni 124 per asistence
  • Thirrjet telefonike nga jashte shtetit per ne Shqiperi
  • Kodi i shtetit (355),
  • Kodi i shtetit(355), Kodi i qytetit (Tirana eshte 4)
  • Numrat celular pa i inicuar me zero

Kompanite celulare:

Posta & Telefonia:

Internet provider:

Aeroportet & Linjat e fluturimit:

MAIL & PHONES Dhomat e Tregtise:

Bankat:

Sigurimet:

Organizatat Nderkombetare:

Ministrite:

 

^ Back to Top